wat is loslaten en hoe doe je dat

Schoonheid is Eeuwigheid

03-12-2019

Wij zijn het licht dat de wassende maan vult - de donkere dagen van december

Uit het boekje over geluk en harmonie van Hazrat Inayat Kahn:

Soefi's hebben God de Geliefde genoemd. En zij hebben de geliefd in alle wezens gezien. Zij dachten niet dat God in de hemel was, apart , afgescheiden van alle wezens. Zij zagen de schoonheid van God in alles, in alle vormen. En in deze realisatie wordt het voornaamste doel en het uiteindelijke doel van het leven vervuld. Zoals in de oude geschriften wordt gezegd, wanneer God Adam vraagt: 'wie is uw heer'?, hij antwoordt: 'Gij zijt mijn Heer'. Dit betekent dat het doel van de schepping was dat iedere ziel zijn oorsprong en bestemming zou erkennen, en zich daaraan zou overgeven en alle schoonheid, wijsheid en macht eraan zou toekennen, zoals hij, dit doende, zich zelf zou volmaken. Zoals in de Bijbel zegt: 'Weest gij volmaakt zoals uw Vader/Moeder/de Ene bron van leven, die in de hemel is, volmaakt is'..

God in alle wezen zien dat betekent vrede in jezelf en met je zelf maken, dat is realisatie van je eigen goddelijkheid en verbinding met het Goddelijke, het mooiste in je zelf. 

Als je de schoonheid van God in alles kan zien, ook het lelijke, kun je je zuiverder zien en dat dus overal schoonheid in te ontdekken valt. 

Omdat je je oorsprong hebt erkent , betekent dat je contact gemaakt hebt en je zelf hebt onder gedompeld in het Eeuwige. 

En dan wordt het stukken makkelijker je zelf over te geven en dan kun je zo makkelijk buigen voor het mysterie van jouw eigen bestaan. 

En zo ga je op weg om Volmaaktheid te verwerven opdat je volmaakt kunt gaan worden.

Voor mij persoonlijk is het meest belanghebbende wat er in de zogenaamde donkere dagen van december plaats vindt inderdaad de geboorte van het 'nieuwe' licht en wel op 21 december of rondom dat tijdstip. Daarmee begint een nieuwe cyclus van geboorte, groei en dood in het licht van het eeuwige leven.

En dat is altijd een nieuwe kans op dat wat ten diepste door het hart uitgedrukt wilde worden, weer en dan hopelijk in goud uitgedrukt zal worden.

En daarom denk ik dat we iets kunnen leren van het vallende blad, als we willen.
© 2019 Hayo Huizinga Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin